Mitä huomioida opintojen ja työn yhdistämisessä?

Yliopisto-opintojen itsenäisyys sekä opintojen aikatauluttaminen mahdollistavat työssäkäynnin opintojen aikana. Työ voi tarjota arvokasta harjoittelukokemusta oman alan töistä sekä näkemystä opintojen suuntaamiseen ja ymmärrystä omista kiinnostuksenkohteista. Työskentelyn tuomien positiivisten vaikutusten lisäksi on hyvä huomioida sen vaatimat voimavarat ennen opintojen ja työn yhdistämistä. Opinnot on suunniteltu kokopäiväiseksi, mikä vaikeuttaa työn ja opintojen yhtäaikaista suorittamista. Yhdistäminen vaatii yleensä kompromisseja, painotuksia ja joustamista. Jotta opintojen ja työn yhdistäminen onnistuu mahdollisimman kivuttomasti, yhdistämisessä kannattaa kiinnittää huomioita suunnitteluun, aikatauluttamiseen ja lepoon.

Suunnittelu on muutenkin tärkeä osa opintoja, mutta se korostuu entisestään opintojen ja työn yhdistämisessä. Työ voi vaatia opintosuunnitelman muokkaamista perinteisestä mallista hyvinkin henkilökohtaiseksi. Työn tuomien lisäsitoumuksien hoitaminen yhdessä opintojen kanssa vaatii tarkkaa etukäteissuunnittelua. Työssäkäynti rajoittaa opiskeluun käytettävissä olevaa aikaa, minkä takia opintotehtävät ja deadlinet on hyvä olla kirkkaana mielessä. Erinäiset to do-listat ja aikataulusuunnitelmat ovat hyviä apukeinoja huolehtimaan, että asiat tulee hoidettua ja vapauttavat siten aivokapasiteettia muihin tehtäviin. Listaan voi esimerkiksi merkitä pakolliset ja vapaaehtoiset tehtävät ja suoritusaikataulun, että on helpompi pysyä tehtävien päällä.

Aikataulutus ja kalenterin ylläpito auttaa tehtävien suunnittelussa ja pitää päivittäisen rasituksen tasaisena. Ajantasainen kalenteri tarjoaa selkeän kuvan tulevasta työmäärästä ja toimii pohjana ajankäytön suunnittelussa. Aikataulutuksen ja etukäteissuunnittelun ansioista tärkeät deadlinet eivät pääse yllättämään ja työmäärä ei kasaannu kestämättömäksi. Kalenteriin on suositeltavaa merkitä pienemmätkin tehtävät ja alustava ajankäyttö, että on helpompi seurata suunnitelmien realistisuutta. Sähköiset kalenterit tarjoavat helppoa muokattavuutta ja saatavuutta käytännön tekemiseen.

Lepo mahdollistaa palautumisen opintojen ja työn tuomasta rasituksesta. Opintojen ja työn yhdistäminen lisää työmäärää ja hoidettavia tehtäviä, mikä näkyy korkeampana rasituksena ja levon tarpeena. Jotta pitkäaikainen tekeminen pysyy siedettävänä, on huolehdittava riittävästä, hyvälaatuisesta levosta ja vapaa-ajasta. Työasioiden ja opintojen pallottelu vapaa-ajalla haittaa lepäämistä ja syö seuraavan päivän tehokkuudesta.

Jos opintojen ja työn yhdistämiseen tulee tilaisuus, kannattaa sen käyttämistä harkita etukäteen omista tavoitteista käsin. Omat prioriteetit on syytä pitää mielessä työtarjouksen harkitsemisen lisäksi opintoja ja töitä yhdistettäessä. Yhdistämistä harkittaessa ei kannata yliarvioida omia voimavaroja, vaan pyrkiä rakentamaan opintosuunnitelma ja arjen tavoitteet realistisen kuvan pohjalta. Olen huomannut hyvän suunnittelun ja aikatauluttamisen antavan rauhan päivittäiseen tekemiseen turhalta deadlinejen stressaamiselta. Vähemmällä levolla pystyy pärjäämään tietyn aikaa. Pitkällä tähtäimellä riittävän levon merkitys näkyy erityisesti jaksamisessa ja tehokkuudessa. Kaikesta työn tuomasta rasituksesta huolimatta työ voi parhaimmillaan edistää opintoja tuomalla vaihtelua arkeen sekä lisämotivaatioita ja perspektiiviä opiskeluun.

Eemin kolme vinkkiä valintakoetta varten:

  1. Valmistaudu ennen pääsykoekirjojen julkaisemista lukemalla aikaisempia pääsykoekirjoja tai oikeuden alojen perusteoksia.
  2. Varmista lukurauha ja keskittyminen pääsykoekirjoihin järjestämällä arkirutiini ja lukutila ennakolta kuntoon.
  3. Älä jännitä harjoitustehtävien tekemistä, vaan tee aikaisessa vaiheessa harjoittelukysymyksiä
    kasvattaaksesi vastausrutiinia sekä motivaatiota ja itseluottamusta opiskeluun.

Eemi Piirainen, oikeusnotaari, 4. vuosikurssi

Jätä kommentti