Moodle-tentti vai salitentti?

Nykyinen etäaika on tuonut uusia haasteita järjestää opetusta, ja samalla kurssien tenttimiseen on tullut muutoksia. Uutena normaalina viimeisen kahden vuoden aikana on ollut tehdä tenttimiset muulla tavoin kuin paikan päällä yliopiston saleissa. Viime aikoina viitteitä myös perinteisiin salitentteihin palaamisiin on ollut ilmassa, ja syksyllä muutama kurssi ehdittiinkin järjestää tällä tavoin. Kurssin suorittaminen tenttimällä on oikeustieteellisissä se tavallisin tapa kerätä opintopisteet. Kaksi eniten käytettyä tenttimuotoa ovat jo edellä mainittu salitentti sekä moodletentti, jotka jakavat mielipiteitä niin kuin ananas pizzassa. Vuonna 2020 opiskeluni aloittaneena moodletentti on alusta alkaen ollut omalla kohdallani pääasiallinen tenttimuoto, joten tämä muutos ei ole tuonut suuria haasteita tenteistä selviytymiseen.

Moodletentti on etätentti, joka suoritetaan yleisimmin kotona itsenäisesti. Aika ja ajankohta, jossa tentti tulee suorittaa, on yleensä etukäteen annettu ja rajattu. Tällä tavalla moodletentti muistuttaa salitenttiä, kun tentti tulee olla tehtynä ja palautettuna tietyn aikaikkunan sisällä. Kuitenkin, tentaattorista riippuen tentin suoritustavoissa voi olla eroavuuksia. Mahdollista on esimerkiksi se, että tenttiä pidetään alustalla auki pidempään, joten tentissä voi olla jopa vuorokauden suoristusaika. Periaatteessa tällöin tenttiä voi tehdä pitkin päivää tai aamusta seuraavaan aamuun – ei mielestäni kovin hyvä idea (kokemusta on). Moodletentti on salitenttiä soveltavampi, ja mahdollista on sekin, että tentissä tulee osata hyödyntää tietoa myös kurssimateriaalejen ulkopuolisesta aineistosta.

Salitentti nimensä mukaisesti tehdään yliopiston tiloissa isommissa tenttisaleissa, joissa saattaa olla myös samanaikaisesti useamman muunkin tiedekuntien tenttijöitä. Salitentissä materiaalin käyttö ei ole sallittua, ellei kyseessä ole lakikirjatentti. Lakikirjatentissä nimensä mukaisesti mukaan saa ottaa lakikirjan, tai tulosteen kurssialueeseen liittyvistä säännöksistä. Salitentti vaatii opiskelijalta enemmän ulkoa muistamista ja tenttimateriaalin opettelua. Tällöin ei välttämättä ole hyödyllistä arvata vastausta, tai irtopisteiden toivossa kirjoittaa mitä mieleen tulee. Ristiriitaisesta tai selvästi väärästä vastauksesta annetaan helposti miinuspisteitä.

Tenttimuodosta riippuen onkin hyvä miettiä tenttiin valmistautumisen strategiat uusiksi, ja mahdollisesti painottaa erilaisia lukutekniikkoja. Tärkeintä on tietysti, että käyttää sitä tekniikkaa, joka itselle toimii parhaiten. Etätenttiin lukeminen on ainakin itselläni osittain erilaista kuin salitenttiin valmistautuminen. Salitenttiä varten pyrin aina lukemaan annetun tenttialueen, ja sen tärkeimmän lainsäädännön, tosin aina se ei ole kuitenkaan mahdollista. Kiinnitän enemmän huomiota yksityiskohtiin, ja lukemiseni on huomattavasti hitaampaa. Etätentteihin pyrin valmistautumaan vastaavalla tavalla, mutta en koe yhtä suurta painetta opetella koko aineistoa. Tällöin ulkoa opettelen vain tentittävän oikeudenalan pääkohdat sekä sen tärkeimmät säännökset. Jos tenttialueen lukeminen jää vajaaksi, priorisoin ajankäyttöni lainsäädännön lukemiseen ja vilkaisen luentodiat. Tätä käytän myös eräänlaisena tenttiin kertaamisen keinona.

Etätenteissä itselleni tärkeää on tutustua siihen, miten ja mistä löydän tarvittavan tiedon. Control + F on tietysti oivallinen keino nopeaan tiedonhakuun, mutta tutustun myös kirjan sisällysluetteloon etukäteen. Luentomuistiinpanot teen Wordiin, ja kerään sinne myös olennaisimmat asiat kirjoista. Jos en ole paikalla luennoilla, hyödynnän luentodioja. Tällä tavoin minulla on yhdessä tiedostossa tiivistelmä kurssilla käsitellyistä asioista. Tärkeimmät lait avaan tenttiä varten valmiiksi omiksi välilehdiksi. Järjestelmällisyys on yksi päätekijä erinomaiseen suoriutumiseen.

Moodletentin hyvänä puolena on ollut aineiston rajaton hyödyntämismahdollisuus. Sen aikana voi etsiä vastauksia tenttikirjallisuudesta, sitä koskevasta lainsäädännöstä sekä hakea tulkinta-apua ennakkotapauksista ja hallituksen esityksistä. Kun löytää oikeat kohdat viitata tenttivastausta tukemaan, vaikkapa korkeimman oikeuden ratkaisusta, on lopputuloksena monipuolisesti argumentoitu ja perusteltu vastaus. Suurimmassa osassa itse tekemistäni etätenteistä aikaa on ollut aikaa etsiä tietoja myös tenttimateriaalien ulkopuolelta, mutta on myös tenttejä, joissa aikapaine on niin merkittävä, ettei tähän edes kannata käyttää aikaa. Moodletentti on mielestäni ollut oman oppimisen kannalta yllättävän hyödyllinen, koska se mittaa soveltamiskykyä ja oikean tiedon etsintää paremmin, aivan kuten oikea työelämä.

Aika näyttää, tuleeko etänä järjestettävät tentit yleistymään lähiopetukseen palatessa, vai suositaanko jatkossa jotakin muuta suoritustapaa kuin perinteisiä salitenttejä. Ei liene epäselvää, että tämän opiskelijan mielestä moodletentit voisivat jäädä jatkossakin käyttöön.

Anni Astikainen

Toisen vuoden oikeustieteen ylioppilas

Jätä kommentti