Oikeuskirjallisuus lukemisen apuna

Yhteishaku on alkanut. Valintakoekirjat julkaistaan kuitenkin vasta 25.4.2023. Miten hyödyntää kirjojen julkaisua edeltävä aika? Yksi varteenotettava tapa on lukea oikeuskirjallisuutta. Näin saatat itsellesi tutuksi oikeuskirjallisuudessa käytetyn kirjoitustyylin ja sille ominaiset termit. Lisäksi saatat oppia jotakin, joka on valintakokeen kannalta hyödyllistä. Alla olenkin koonnut listauksen kirjoista, joita voi lukea ennen kuin valintakoekirjat julkaistaan.

1. Kurki, Visa, Haluatko juristiksi? Kauppakamari 2019.

Haluatko juristiksi? -kirjassa johdatellaan lukija suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja sen terminologiaan, käydään läpi oikeudenalojen perusteet sekä kerrotaan, miten ja missä oikeustiedettä voi opiskella ja mitä uramahdollisuuksia valmistuneella lakimiehellä on. Kirja on kirjoitettu erityisesti oikeustiedettä lukemaan pyrkivän näkökulmasta ja siinä avataan yksityiskohtaisesti pääsykokeeseen valmistautumista, kysymystyyppejä ja tuloksellista vastaustekniikkaa. Kirja antaa lukijalleen tiedollisen kehikon, joka mahdollistaa lisäoppimisen ja auttaa yhdistämään varsinaisten valintakoekirjojen sisällön loogiseksi kokonaisuudeksi.”

2. Määttä, Tapio – Paso, Mirjami, Johdatus oikeudellisen ratkaisun teoriaan. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2022.

”Johdatus oikeudellisen ratkaisun teoriaan on tiivis yleisesitys oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa käytettävistä oikeuslähde-, tulkinta- ja argumentaatio-opeista. Teoksessa kuvataan käytännönläheisesti näiden oppien merkitystä sekä lainsoveltajien (tuomareiden ja hallintoviranomaisten) että oikeustieteen tutkijoiden oikeudellisessa päättelyssä. Teos oli oikeustieteiden yhteisvalinnan valintakoekirja vuosina 2019 ja 2022.”

3. Letto-Vanamo, Pia, Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2020.

”Kirja on johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun. Siinä käsitellään keskeisiä oikeudellisia instituutioita ja toimijoita. Lisäksi tarkastellaan oikeustieteellisen ajattelun perusteita ja juristin ammattitoiminnan keskeisiä kysymyksiä. Teos oli oikeustieteiden yhteisvalinnan valintakoekirja vuosina 2020 ja 2021.”

4. Raitio, Juha, Euroopan unionin oikeuden periaatteet ja perusvapaudet. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2017.

”Teoksessa käsitellään EU-oikeuden keskeisiä oikeusperiaatteita, perusoikeuksia ja perusvapauksia. Samalla luodaan yleiskuva EU:n normijärjestelmästä, EU:n keskeisistä tavoitteista, EU-oikeuden valtionsisäisistä oikeusvaikutuksista ja EU:n perusoikeuskirjan sitovuudesta. Perusvapauksia koskeva esitys kohdistuu etenkin tavaroiden, palveluiden, henkilöiden ja pääoman vapaaseen liikkuvuuteen. Teos oli Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintakoekirjana vuonna 2017.”

Kirjat sisältävät osittain samaa informaatiota, joten niiden lukeminen kannesta kanteen ei liene järkevin lähestymistapa. Kirjoja kannattaakin lukea oma mielenkiinto edellä. Nämä neljä kirjaa antavat lukijalleen hyvän läpivalaisun suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja oikeudenaloihin, sekä valintakokeissa lähestulkoon aina läsnä oleviin aiheisiin eli oikeuslähdeoppiin ja EU-oikeuteen.

Tuomaksen kolme vinkkiä valintakoetta varten:

  1. Tutustu oikeuskirjallisuuteen.
  2. Lataudu!
  3. Tee lukusuunnitelma.

Tuomas Enkkilä, 4. vuoden oikeustieteen ylioppilas

Jätä kommentti