Close

Opiskelijavalinta

Mitä sinun tulisi tietää oikeustieteelliseen hakemisesta, valintaperusteista ja pääsykokeesta.

Hakeminen

Oikeustieteelliselle alalle haetaan keväisin järjestettävässä yhteishaussa. Hakulomake täytetään sähköisessä yhteishakujärjestelmässä osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakijoille ei lähetetä erillistä kutsua valintakokeeseen osallistumisesta eli jokaisen pyrkijän tulee saapua suorittamaan valintakoetta valintansa mukaiseen kaupunkiin.

Keväällä 2020 oikeustieteellisellä alalla valintakoeyhteistyötä tekevät Itä-Suomen, Turun ja Lapin yliopistot sekä Helsingin yliopiston suomenkielinen koulutus. Hakijan tulee priorisoida hakukohteet yhteishakua tehdessään. Valintakoe sekä valintakoemateriaali ovat kaikkiin hakukohteisiin samat.

Opiskelijavalinta

Vuodesta 2016 oikeustieteellisen alan opiskelijavalinnassa on ollut käytössä ensikertalaiskiintiö. Tämä tarkoittaa, että ensikertalaisille varataan 75 % opiskelupaikoista. Ensikertalaiseksi katsotaan hakijat, jotka eivät ole suorittaneet AMK- tai yliopistotutkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulupaikkaa syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta.

Vuonna 2020 opiskelijoita ei enää valita yhteispistekiintiöllä. Todistusvalinnalla valitaan n. 40 % aloituspaikoista ja loput opiskelijoista valitaan vain valintakokeen pisteiden perusteella.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja tiedot opiskelijavalinnasta löydät oikeustieteet.fi -sivustolta, jota myös päivitetään kevään kuluessa.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään tiistaina 26.5.2020 klo 10.00-14.00. Valintakoekirjallisuus julkaistaan 27.4.2020. Lisätietoja kirjojen tilauksesta tiedotetaan myöhemmin. Keväällä 2020 valintakoekirjallisuus on hakijoiden saatavilla sähköisesti maksutta, mutta kirjallisuuden voi edelleen tilata painettuna. Lisätietoja osoitteessa www.oikeustieteet.fi

Aloita nyt

Judica-valmennuksen materiaalipaketin tilaamalla olet askeleen edellä muita kokeeseen valmistautuvia. Valintakokeessa menestyminen edellyttää runsaasti itsenäistä opiskelua, jota materiaalipakettimme tukee. Materiaalipaketti auttaa testaamaan omaa osaamista luku-urakan eri vaiheissa ja helpottaa niin laajojen kokonaisuuksien kuin yksityiskohtienkin ymmärtämistä ja jäsentämistä. Se antaa monipuoliset eväät menestyksekkääseen itseopiskeluun.