Välitsempit!

Tällä hetkellä on kulunut noin 1,5 viikkoa siitä, kun oikeustieteellisen valintakokeen ennakkokirjallisuus ilmestyi. Valintakoekirjallisuus kokonaisuudessaan on erilaisempi kuin aikaisempina vuosina ja sangen mielenkiintoinen kokonaisuus. Kirjallisuus koostuu tänä vuonna kolmesta artikkelista ja kahdesta pidemmästä, aikaisempien vuosien mukaisista kirjoista.

Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun on tuttu aikaisemmilta vuosilta, sillä kirja on ollut aikaisemminkin valintakoekirjana. Kirja nimensä mukaisesti johdattelee erityisesti historiallisesta näkökulmasta lukijan oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun hyvin perustavanlaatuisten käsitteiden ja lähtökohtien kautta. Johdatus prosessioikeuteen -kirja puolestaan käy läpi siviili- ja rikosprosessioikeuden peruslähtökohdat menettelyllisen prosessin näkökulmasta. Artikkelit ovat tänä vuonna korvanneet aikaisempina vuosina esiintyneen yhden kirjan. Artikkeleiden teemat vaihtelevat ja yleisestikin voidaan todeta, että sisäistettävä kirjallisuus on laaja. Tämä osakseen voi olla hyvä puoli, sillä silloin asiat lohkoutuvat tiettyihin omiin lohkoihinsa. Opiskelun edetessä voi myös huomata yhteyksiä kirjojen välillä, jotka syventävät entisestään muistijälkeä ja oppimista. Oikeustieteellisessä opetuksessa hyödynnetään artikkeleja usein, sillä niiden avulla opetuksen sisältöä on helppo laajentaa uuteen näkökulmaan ja syventää oppimista. Tämä on huomionarvoinen seikka ajateltaessa valintakoekirjallisuutta kokonaisuutena ja mahdollisten soveltavien tehtävien kannalta.

Nyt, kun kirjoja on ehtinyt tovin lukea, voi tulla helposti pelkoajatuksia. Osaanko minä mitään, tulenko osaamaan asiat riittävän hyvin? On normaalia, että kaikkea ei osaa heti alkuun ja tällöin on hyvä olla ymmärtäväinen itseä kohtaan. Sisäistettävää tietoa on paljon ja oppiminen tapahtuu prosessissa, ajan kanssa. Tämä on tärkeää muistaa raskaan luku-urakan aikana, kun stressi ja paineet meinaavat ottaa vallan. Käytä aikasi ja energiasi tehokkaasti siihen, mihin voit vaikuttaa eli opiskeluun. Keskity tekemään töitä itsesi eteen, vaikka joinakin päivinä tulisikin motivaatiokuoppia. On tärkeää muistaa huomioida pienetkin onnistumiset ja osaaminen, sillä ne luovat motivaatiota ja uskoa asian syvällisempään oppimiseen. Kuten edellä todettiin, oppiminen on prosessi ja siitä tulee paljon mielekkäämpi, kun oppimistavoitteet pilkkoo pienempiin, konkreettisiin osiin. Ei siis kannata haukata kerralla liian isoa palaa, vaan pienien tavoitteiden ja toimien kautta rakentuu hyvä ja kestävä pohja kokonaisuuden oppimiselle.

Raskaan lukemisen ohella tulee muistaa viettää palauttavaa vapaa-aikaa, jotka tukevat oppimistasi. On ok pitää kokonaisia vapaapäiviä ja ohjata ajatuksensa muualle kuin valintakoeasioihin. Lisäksi riittävät tauot lukemisen ohella edesauttavat tehokasta opiskelua. Haluan korostaa myös joustavuutta ja armollisuutta niin itseä kuin myös lukuprosessia kohtaan. Lukuprosessin aikana voi tapahtua lähes mitä vain. Esimerkiksi on mahdollista tulla kipeäksi. Kaikesta huolimatta tulee keskittyä lukuprosessiin tehden parhaansa ja antaa tarpeen vaatiessa itselle lepoaikaa. Sisäänpääsy ei siis vaadi joka päivä kellon ympäri lukemista.

Lopuksi haluamme rohkaista luottamaan prosessiin. Oppimista tapahtuu luku-urakan viimeiseen päivään saakka. Luota siis omaan tekemiseesi, äläkä vertaa itseäsi muihin.

Isosti tsemppiä luku-urakkaan ja muistakaa nauttia upeista kevätkeleistä,

toivottaa Judica-valmennuksen valmennuskurssivastaavat Kia Laitinen ja Sara Rehnbäck sekä koko Judica-valmennuksen porukka!

Jätä kommentti